blog_img1

کمک رسانی روستای تیتراندن( از روستاهای نیکشهر)

 با گروه همیشگیمون ساعت 9 صبح از شهرستان نیکشهر به سمت منطقه گرگان نیکشهر برای افتتاح 3 مهد کودک و پارک بازی راهی شدیم. جاده های روستایی خاکی و صعب العبور هستن و برای رسیدین به روستاها باید از میون کوه ها ،دره ها و خیلی از رودخانه های فصلی عبور کرد . تو میونه راه با سلیم بلوچ که دوست چندین و چندساله ما شده پشت ماشین نشستیم تا داستان آدم های فراموش شده این دیار رو با کوهستان ، نخل ها و آسمان نیمه آفتایی ظهر پاییز بلوچستان سهیم بشیم ] آدرس اینستاگرام: beris_handicrafts

پست های مرتبط
حاشیه نشینان کنارک(چادران)

حاشیه نشینان کنارک(چادران)

حاشیه نشینان کنارک(چادران)

حاشیه نشینان کنارک(چادران)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)