blog_img1

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)

شاگرد یکی از شهر های استان هرمزگان که با استان های کرمان ، و سیستان بلوچستان هم مرز هست . به نمایندگی از خیرین همراه دوست عزیزم حسین مهریار به این شهر سفر کردیم برای اهدای کفش و لباس به بچه های 8 روستای منطقه حسین آباد شهرستان بشاگرد . حس زیبایی داشت دیدن لبخند این بچه ها و ساختن عیدی زیبا برای کودکان بلوچ منطقه بشاگرد آدرس اینستا: beris_handicrafts

پست های مرتبط
حاشیه نشینان کنارک(چادران)

حاشیه نشینان کنارک(چادران)

حاشیه نشینان کنارک(چادران)

حاشیه نشینان کنارک(چادران)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)