blog_img1

حاشیه نشینان کنارک(چادران)

یکسال از اولین قدم های دستسازه های بریس گذشت . و باید تشکر کنیم از همه دوستان و رفقایی که همه جوره حمایتمون کردن و کنارمون بودن . حالا در آستانه یکسالگی بریس ایونت رونمایی و معرفی برندمون رو در ((کافه رویداد ستاره)) واقع در خیابان انقلاب برگذار میکنیم آدرس اینستاگرام:beris_handicrafts

پست های مرتبط
حاشیه نشینان کنارک(چادران)

حاشیه نشینان کنارک(چادران)

حاشیه نشینان کنارک(چادران)

حاشیه نشینان کنارک(چادران)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)

کمک رسانی بشاگرد(از توابع استان هرمزگان)